Hva går møtecupen ut på?
 
Vi organiserer korte bedriftsmøter der formålet er å skape business mellom deltagerne. Dette være seg i form av kjøp & salg, samarbeid, relasjonsbygging, kunnskapsoverføring eller leadsgenerering. Lokalt er modellen senest brukt med gode resultater av Rudshøgda Næringsforening, for bedrifter på Rudshøgda. Nå legger vi til rette for at hele Ringsakers næringsliv kan møtes gjennom møtecup modellen. 
 
Møtecup er en meget effektiv måte å få ny business på, men det er svært viktig at du er forberedt og «på jobb». Hvert møte har en varighet på ca. 10 minutter. På møtecupen legges det til rette for å etablere nye kunderelasjoner på tvers og innenfor/utenfor ulike nettverk. 
 
Du vil treffe nye og «gamle» kontakter gjennom møtene og også få den uformelle minglingen mellom deltagerne. Det er viktig at en beslutningstaker stiller fra din bedrift.
Når påmeldingsfristen er ute vil alle få tilsendt en oversikt over deltagekerbedriftene slik at man kan stille godt forberedt. Dere melder raskt tilbake til hvilke bedrifter dere ønsker møte med.
 
Totalt kjøres inntil seks møter a ca. 10 minutter, der tre av møtene er med bedrifter dere ønsker å møte,  og tre møter med bedrifter som ønsker å møte dere. 
 
  • Gratis for alle bedrifter
  • 2 personer pr. bedrift (ev. 1), hvorav én er beslutningstager
  • Lunsj og kaffe
  • Mingling
 
Møtecupen er for bedrifter med tilhold i Ringsaker. 
Vi gleder oss masse og skal gjøre alt for å legge til rette for en spennende måte å gjøre business på!
 
Bindende påmelding innen 17. januar 2024. 
Påmelding gjøres ved å klikke her!