Som medlem i Rudshøgda Næringsforening får du blant annet følgende fordeler:

Medlemskontingent 2024

Årsavgift beregnes på grunnlag av antall ansatte i bedriften:
Bedrifter med færre enn 10 ansatte NOK 2.000
Bedrifter med 10-50 ansatte NOK 3.500
Bedrifter med mer enn 50 ansatte NOK 6.500

Det er godt næringsvett å være medlem i Rudshøgda Næringsforening. Din medlemskontingent bidrar til å holde Næringsforeningen i sving og jobbe for fellesskapets beste. Jo flere vi er, jo større slagkraft!

Vi vil gjerne ha deg med!

Bli medlem av Rudshøgda Næringsforening

Bli medlem / søknadsskjema

Kontaktpersoner ifbm medlemskap

Firmainformasjon