Oplandske Bioenergi AS

Oplandske Bioenergi AS

Firmanavn:
Oplandske Bioenergi AS

Bransje:
Damp- og varmtvannsforsyning

Firmabeskrivelse:
Oplandske Bioenergi AS har 23 varmesentraler på Østlandet. Vi leverer prosess damp på tre lokasjoner og selskapet har 2 fjernvarmekonsesjoner og 18 nærvarmeanlegg. Vi bruker kun skogsflis som grunnlast ved alle våre anlegg. Ved Nortura på Rudshøgda har vi en 3 MW biodampkjel og Norges første kommersielle pyrolysefabrikk. Selskapet er i ferd med å utvide fjernvarmenettet på Rudshøgda.

Nettstedadresse:
www.oplandske.no

Telefonnummer:
980 00 500

Firmaadresse:
Honnevegen 60

Postadresse:
2836 BIRI