Helnor AS

Firmanavn:
Helnor AS

Bransje:
Industri

Firmabeskrivelse:

Helnor er et innovativt selskap med fokus på å utvikle, produsere og selge gode løsninger og produkter til bygg- og va-bransjene i Norden.
I VA-bransjen har selskapet løsninger for å regulere, betjene og kontrollere vann under bakken gjennom betjening av ventiler, tilbakeslagssikring, filtrering og magasinering av overvann. Helnor skal være markedets beste tilbyder av luker til byggbransjen. Selskapet produserer og leverer alle type inspeksjonsluker for vegg, gulv, himling og tak med alle klassifiseringer.

Nettstedadresse:
www.helnor.no

Telefonnummer:
62 35 68 00

Firmaadresse:
PB 74, Kinnlimarka 30

Postnummer og sted:
2360 Rudshøgda