Ledige næringsarealer på Rudshøgda

Med sin geografiske beliggenhet sentralt i Mjøsregionen og tett ved ny firefelts-E6 og jernbane, er Rudshøgda blitt et attraktivt sted for næringsetableringer. Her finner vi mer enn 100 bedrifter som sysselsetter rundt 1.800 arbeidstagere.

Mjøsregionen er Innlandets raskest voksende næringslivsregion og innenfor 1 times reiseavstand ligger de 5 mjøsbyene Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Brumunddal og Moelv: Rudshøgda er også et viktig knutepunkt for gjennomreisende med videre avkjøring til hytte- og skidestinasjonen Sjusjøen. Til Gardermoen er reiseavstanden i overkant av 1 time og til Oslo ca 1,5 time.

Har du spørsmål som gjelder regulering, byggemelding eller andre tekniske spørsmål, ta kontakt med Ringsaker kommune.