Kim Brandsnes, daglig leder i Rudshøgda Næringsforening

Vi trenger gode JA-politikere for næring i Ringsaker

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tidlig i desember sendte Rudshøgda Næringsforening ut sine forventninger til det nye kommunestyret i Ringsaker Kommune.  De er klare på at de nå trenger JA-politikere for næring i kommunen. 

 – Ringsaker har i mange år vært gode på næringsutvikling. Nå er det nye drivkrefter i kommunestyret, og det er helt klart på plass å komme med forventinger til den nye ledelsen, sier Kim Brandsnes som er daglig leder i Rudshøgda Næringsforening.

Han leder en av Mjøsregionens mest aktive næringsforeninger som i dag har over 50 medlemsbedrifter. 

 – Det er klart vi er en viktig og stor aktør i kommunen, og vi jobber på for å fortsatt være i posisjon. Vårt mål er å bidra til at Rudshøgda og Ringsaker blir en enda mer attraktiv næringsregion, avslutter Brandsnes. 

Dette er punktene til det nye kommunestyret:

 • På det sterkeste at kommunen handler lokalt ved offentlige innkjøp hvor regelverket tillater det.
 • Bruker handlingsrommet som offentlige anskaffelser gir til å aktivt fremme innovasjon, grønn omstilling og så langt det er mulig prioritere kommunens næringsliv.
 • Bygge gode, brede og rettferdige støtteordninger for næringslivet.
 • Sørge for midler til innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv.
 • Redusere formueskatt på arbeidende kapital.
 • Sette press og få fortgang i utbyggingen av Mjøssykehuset.
 • Utvikle og sørge for attraktive næringsområder som i hensyntar alle typer næring, herunder arealkrevende virksomhet.
 • Sørge for god infrastruktur og en helthetlig plan for forskjønning og vedlikehold av kommunens næringsområder.
 • Styrke Ringsakers posisjon innen industri og produksjon.
 • Sikre tilgang på lærlinger og øke attraktiviteten til Ringsaker som arbeidskommune.
 • Sørge for bærekraftig utvikling av fornybar energi og sikring av nok kraft til fremtidig behov.
 • Markedsføre, bygge opp og løfte frem de gode suksesshistoriene fra næringslivet til å tiltrekke nye virksomheter.
 • Etablere møteplasser der bedrifter kan møte politikere for å gi innspill og fortelle om utfordringene de opplever, samtidig som besøk ute hos bedrifter blir prioritert.

 

Dette er Rudshøgda Næringsforening

Rudshøgda Næringsforening er en aktiv næringsforening i Mjøsregionen med over 50 medlemsbedrifter og en medlemsmasse som samlet omsetter for over 8. milliarder kroner. Næringsforeningen er en medlemseid og partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon som aktivt jobber for å fremme næringslivets interesser.