Inviterer til næringspolitisk valgdebatt i Ringsaker

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vekst og utvikling har vært Ringsaker kommunes visjon i mange år. Vekst og utvikling er helt avhengig av et sterkt næringsliv. Hva vil de politiske partiene gjøre for næringslivet i Ringsaker i kommende fireårsperiode?

Det spørsmålet ønsker Rudshøgda Næringsforening å få svar på. Men næringsforeningen inviterer til debatt på vegne av hele Ringsaker.

Offensiv kommune

-Ringsaker kommune har i mange år vært fremoverlente og offensive i sin vekststrategi. Nå ligger det an til et kommunevalg som er svært spennende, spesielt for Ringsaker. Vi ønsker å få svar på hva partiene mener om kommunens rolle for å sikre gode rammebetingelser for næringslivets utvikling, økt attraktivitet og tilgang på arbeidskraft i Ringsaker, sier Kim Brandsnes som er daglig leder i Rudshøgda Næringsforening.

Sammen med debattleder Guttorm Tysnes inviterer han til næringspolitisk debatt i Prøysenhuset tirsdag 29. august.

Stor interesse

-Det er artig å se at interessen for dette temaet er så stort. Nå kommer ordførerkandidatene og listetoppene fra Ringsaklista, FRP, Høyre, MDG, Pensjonistpartiet, Venstre, KRF, AP og SP. Det lover godt og vi håper på en bred diskusjon om Ringsakers fremtid, sier Guttorm Tysnes.

-Næringsforeningen er en partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon som aktivt jobber for å fremme næringslivets interesser. Med det er det viktig for oss å få informasjon om hva partiene mener med alt fra reiseliv, landbruk, næringsarealer til handel og industri, forsetter Brandsnes.

Tysnes oppfordrer samtidig næringslivet om å sende inn spørsmål til debatten.

-Vi skal debattere for hele Ringsaker som har næringsliv i både by og bygd og vi skal stille de viktige spørsmålene. Arrangementet er gratis og åpent for alle, hvor vi håper på å kunne fylle hele Prøysensalen, avslutter Tysnes.

Debattleder Guttorm Tysnes er klar for å spørre ut listetoppene i Ringsaker.