Rudshøgda - døgnplass

Positive til reguleringsplan for døgnhvileplass

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nye Veier har inngått avtale med Hatterud Maskin AS for etablering av ny døgnhvileplass ved nye E6 på Rudshøgda i Ringsaker. Døgnhvileplassen skal ha plass til minst 20 vogntog og anlegget skal stå klart innen utgangen av 2022.

Planarbeidet som nå er satt i gang tar sikte på å etablere en ny døgnhvileplass for tungbilsjåfører på Rudshøgda, i tilknytning til servicetilbudet i området. Det vil tilrettelegges for minst 20 parkeringsplasser for vogntog, oppstillingsplasser for vogntog som transporterer farlig gods og bygging av servicebygg med blant annet toaletter og dusj.

I forbindelse med dette arbeidet har planutvalget i Ringsaker kommune lagt reguleringsplanen for døgnhvileplassen ut til offentlig ettersyn.

Stor aktivitet av tungtransport

-Helt siden 2017 har vi jobbet frem Rudshøgda som et alternativ til plassering for en fremtidig døgnhvileplass langs E6. Det har i flere år vært stor trafikk av tungbilsjåfører som har overnattet ved ulike steder lokalt på området, nettopp fordi det er korte avstander til E6, geografisk plassering og servicetilbud i området, sier Kim Brandsnes i Rudshøgda Næringsforening.

Han er glad for at fasilitetene nå blir bedret for denne yrkesgruppen.

– Fasilitetene til sjåførene har vært kritisert av oss tidligere, nettopp fordi vi er opptatt av at området skal fremstå tiltrekkende og innbydende for publikum, besøkende og trafikanter. Slik planen foreligger nå blir dette ivaretatt på en god måte, med god tilkomst, store arealer og eget servicebygg tilpasset formålet, forsetter Brandsnes.

Et viktig tilskudd til Rudshøgda

Næringsforeningen legger ikke skjul på at etableringen er et viktig tilskudd til næringsparken på Rudshøgda.

-Med veletablerte servicetilbud som bensinstasjon, veikro, dagligvare, dekk- og lastebilverksted, og vaskehaller for storbiler blir dette et viktig og etterlengtet tilskudd også til virksomhetene på området. Næringsforeningen er glad for at de har blitt hørt, avslutter Brandsnes.