Felleskjøpet Agri SA

Firmanavn:
Felleskjøpet Agri SA

Bransje:
Landbruk, maskinsalg og detaljhandel

Firmabeskrivelse:

Felleskjøpets Agris hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt. Konsernet har en omsetning på 17,3 milliarder og 4 080 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 104 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige som også har 110 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn i Norge og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. I tillegg arbeider selskapet for å bedre bondens rammevilkår.

Nettstedadresse:
www.felleskjopet.no

Telefonnummer:
72 50 50 50

Firmaadresse:
Leinskogen 1

Postnummer og sted:
2360 Rudshøgda