Rudshøgda Næringsforening er den viktigste møteplassen for

næringslivet på Rudshøgda.

Om oss

Rudshøgda Næringsforening ble stiftet 24 januar 2017,og er en en medlemseid og partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon som aktivt jobber for å fremme næringslivets interesser.

Gjennom å skape gode møteplasser for kompetanse- og nettverksutvikling, samt drive aktivt politisk påvirkningsarbeid,  skal vi bidra til at Rudshøgda og Innlandet blir en enda mer attraktiv næringsregion.

Våre medlemmer representerer et stort mangfold av bransjer, størrelser og vi etterstreber å representere alle like godt.

Vi har en viktig stemme hvor vår hovedrolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst.

Rudshøgda Næringsforening

Org.nr 917 147 779
Rudsflata 1C
2360 Rudshøgda

 

Kim brandsnes
Kim Brandsnes

Daglig leder

90 91 07 81
Send e-post

Styret


Per Hatterud

Styreleder

91 39 57 90
Send e-post


Elisabeth Wiken

Styremedlem

99 71 76 76
Send e-post


Leiv Peter Blakstad

Styremedlem

94 14 54 00
Send e-post


Bjørg Jorunn Rønning

Styremedlem

47 48 37 15
Send e-post


Bjørn Erling Skramstad

Styremedlem

91 64 56 75
Send e-post