Collicare nytt medlem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ColliCare er en innovativ tilbyder av alle logistikktjenester innenfor sjøfrakt, veitransport, flyfrakt, togfrakt, tredjepartslogistikk, distribusjon, hjemlevering for netthandel og lagertjenester.

Selskapets visjon er å forbedre våre kunders konkurransekraft igjennom innovative, integrerte  og grønnere logistikktjenester med høy kvalitet og fleksibilitet.

Les mer om ColliCare Logistics AS her, https://www.rhnf.no/medlemmer/collicare-logistics-as/

Velkommen som nytt medlem i Rudshøgda Næringsforening!