Collicare nytt medlem

ColliCare er en innovativ tilbyder av alle logistikktjenester innenfor sjøfrakt, veitransport, flyfrakt, togfrakt, tredjepartslogistikk, distribusjon, hjemlevering for netthandel og lagertjenester. Selskapets visjon er å forbedre våre kunders konkurransekraft igjennom innovative, integrerte  og grønnere logistikktjenester med høy kvalitet og fleksibilitet. Les mer om ColliCare Logistics AS her, https://www.rhnf.no/medlemmer/collicare-logistics-as/ Velkommen som nytt medlem i Rudshøgda Næringsforening!