Positive til reguleringsplan for døgnhvileplass

Rudshøgda - døgnplass

Nye Veier har inngått avtale med Hatterud Maskin AS for etablering av ny døgnhvileplass ved nye E6 på Rudshøgda i Ringsaker. Døgnhvileplassen skal ha plass til minst 20 vogntog og anlegget skal stå klart innen utgangen av 2022. Planarbeidet som nå er satt i gang tar sikte på å etablere en ny døgnhvileplass for tungbilsjåfører […]