Inviterer bedrifter til speed-dating

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rudshøgda Næringsforening inviterer alle bedrifter på Rudshøgda til B2B Møtecup!

Dato:     Onsdag 07. juni
Tid:        Fra kl. 09.00
Sted:     Bolstad Restaurant, Rudshøgda

Rudshøgda bugner av et spennende næringsliv. Alt innenfor service, entreprenør, industri, transport, logistikk og handel. Her et det store muligheter til å kunne gjøre business sammen.

Hva går møtecupen ut på?
Vi organiserer korte bedriftsmøter der formålet er å skape business mellom deltagerne. Dette være seg i form av salg, samarbeid, relasjonsbygging eller leadsgenerering.

Møtecup er en meget effektiv måte å få ny business på, men det er svært viktig at du er forberedt og «på jobb». Hvert møte har en varighet på 10 til 12 minutter.

På møtecupen legges det tilrette for å etablere nye kunderelasjoner på tvers av nettverket og alle bedrifter som er registrert på Rudshøgda er invitert. Du vil treffe nye og «kalde kontakter» gjennom møtene og den uformelle minglingen mellom deltagerne.

I forkant vil alle få tilsendt en oversikt over de deltagende bedriftene slik at man kan stille godt forberedt. Viktig at minst en beslutningstaker stiller fra din bedrift.

GRATIS FOR ALLE BEDRIFTER
2 personer pr. bedrift, hvorav en er beslutningstager
Lunsj og kaffe
Mingling

BINDENDE PÅMELDING INNEN 26. MAI
Kim Brandsnes – kim@rhnf.no – +47 90 91 07 81
Møtecupen er kun for bedrifter som har forretningsadresse, 2360 Rudshøgda.